معنی و ترجمه کلمه فسخ کننده به انگلیسی فسخ کننده یعنی چه

فسخ کننده

revoker
terminator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها