معنی و ترجمه کلمه man-hour به فارسی man-hour یعنی چه

man-hour


نفرساعت
بازرگانى : جمع تعداد ساعات کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها