معنی و ترجمه کلمه nun به فارسی nun یعنی چه

nun


راهبه ،زن تارک دنيا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها