معنی و ترجمه کلمه nuncupatory به فارسی nuncupatory یعنی چه

nuncupatory


زبانى ،شفاهى ،معرفى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها