معنی و ترجمه کلمه nuncupative will به فارسی nuncupative will یعنی چه

nuncupative will


وصيت شفاهى ،وصيتى که ابتدا در حضور عده اى از شهود اعلام و متعاقبا "نوشته مى شود
قانون ـ فقه : در CL اين وصيت فقط در مورد سربازان و ملوانان در حال خدمت قابل قبول است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها