معنی و ترجمه کلمه چرخ معدل به انگلیسی چرخ معدل یعنی چه

چرخ معدل

flywheel

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها