معنی و ترجمه کلمه minimal changes method به فارسی minimal changes method یعنی چه

minimal changes method


روانشناسى : روش کمترين تغييرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها