معنی و ترجمه کلمه dalmatian به فارسی dalmatian یعنی چه

dalmatian


اهل دالماسى( ج.ش ).نوعى سگ بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها