معنی و ترجمه کلمه فواره زدن آب به انگلیسی فواره زدن آب یعنی چه

فواره زدن آب

skeet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها