معنی و ترجمه کلمه قمارباز متقلب به انگلیسی قمارباز متقلب یعنی چه

قمارباز متقلب

cardsharper


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها