معنی و ترجمه کلمه مراسم نامزدى به عمل آوردن به انگلیسی مراسم نامزدى به عمل آوردن یعنی چه

مراسم نامزدى به عمل آوردن

betroth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها