معنی و ترجمه کلمه رنگ زدایى به انگلیسی رنگ زدایى یعنی چه

رنگ زدایى

decolorization
decolourization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها