معنی و ترجمه کلمه option of incorrect description به فارسی option of incorrect description یعنی چه

option of incorrect description


قانون ـ فقه : خيار تخلف وصف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها