معنی و ترجمه کلمه وابسته به سر به انگلیسی وابسته به سر یعنی چه

وابسته به سر

cephalic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها