معنی و ترجمه کلمه گردباد به انگلیسی گردباد یعنی چه

گردباد

cyclone
hurricane
tornado
tourbillion
tourbillon
twister
typhoon
whirlwind
windstorm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها