معنی و ترجمه کلمه گرفته به انگلیسی گرفته یعنی چه

گرفته

chock full
choky
darksome
dull
eerie
gruff
hoarse
low spirited
muggy
muzzy
pokey
poky
solemn
sombrous
thick
triste
tristful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها