معنی و ترجمه کلمه گسستن به انگلیسی گسستن یعنی چه

گسستن

cut
disconnect
rupture
tear


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها