معنی و ترجمه کلمه با شبهه و تردید سخن گفتن به انگلیسی با شبهه و تردید سخن گفتن یعنی چه

با شبهه و تردید سخن گفتن

falter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها