معنی و ترجمه کلمه گسیل به انگلیسی گسیل یعنی چه

گسیل

dispatch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها