معنی و ترجمه کلمه یا پاتیل مخصوص جوشاندن پارچه و سفید کردن آن به انگلیسی یا پاتیل مخصوص جوشاندن پارچه و سفید کردن آن یعنی چه

یا پاتیل مخصوص جوشاندن پارچه و سفید کردن آن

kier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها