معنی و ترجمه کلمه یربوع به انگلیسی یربوع یعنی چه

یربوع

gerbil
gerbille
jerboa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها