معنی و ترجمه کلمه i had no idea he was going به فارسی i had no idea he was going یعنی چه

i had no idea he was going


هيچ نميدانستم ( فکرش را هم نميکردم ) که او ميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها