معنی و ترجمه کلمه ammo به فارسی ammo یعنی چه

ammo


)=ammunition(مهمات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها