معنی و ترجمه کلمه ammo به فارسی ammo یعنی چه

ammo


)=ammunition(مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها