معنی و ترجمه کلمه ammo plus به فارسی ammo plus یعنی چه

ammo plus


علوم هوايى : مهمات بيش از نصف
علوم نظامى : مهمات بيش از نصف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها