معنی و ترجمه کلمه canal به فارسی canal یعنی چه

canal


جوى اب ،ابرو،نهر،مادى( اصفهان)،مجرا( کانال)، )=chanal( : )n.(ترعه ،زه اب ،مجراى فاضل اب ،کاريز، : )vt.(ترعه زدن ،حفرترعه کردن ،ابراه ساختن
معمارى : مادى
روانشناسى : مجرا
زيست شناسى : ابراه
بازرگانى : ترعه
ع لوم دريايى : کانال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها