معنی و ترجمه کلمه cathode به فارسی cathode یعنی چه

cathode


(فيزيک - ش )کاتد،الکترود منفى ،قطب منفى
علوم مهندسى : قطب منفى
الکترونيک : کاتد
شيمى : کاتد
علوم هوايى : کاتد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها