معنی و ترجمه کلمه coating varnish به فارسی coating varnish یعنی چه

coating varnish


لعاب ،روکش لاکى
علوم مهندسى : ورنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها