معنی و ترجمه کلمه جده به انگلیسی جده یعنی چه

جده

ancestress
foremother
grandam
grandame
progenitress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها