معنی و ترجمه کلمه جده به انگلیسی جده یعنی چه

جده

ancestress
foremother
grandam
grandame
progenitress


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها