معنی و ترجمه کلمه فلج اعضاى سافل به انگلیسی فلج اعضاى سافل یعنی چه

فلج اعضاى سافل

paraplegia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها