معنی و ترجمه کلمه dig به فارسی dig یعنی چه

dig


حفر،حفارى ،کنايه ،کندن ،(مج ).کاوش کردن ،فرو کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها