معنی و ترجمه کلمه score به فارسی score یعنی چه

score


خط زدن ،پيروزى ،فاصله از نقطه اغاز تا خط امتياز گاوبازى ،شيار( قرقره)،بريدگى ،معدل ،رتبه تير بخال زدن ،رتبه بندى کردن ،نشان ،مارک ،نمره امتحان ،باچوب خط حساب کردن ،علامت گذاردن ،حساب کردن ،بحساب اوردن ،تحقير کردن ،ثبت کردن ،(در مسابقه )پوان اوردن ،امتياز گرفتن ،حساب امتيازات
علوم مهندسى : خط افتادن
روانشناسى : نمره
ورزش : گرم کردن اسب ثبت حرکات
علوم نظامى : نمره اوردن
علوم دريايى : شيار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها