معنی و ترجمه کلمه coco به فارسی coco یعنی چه

coco


cacao(،coconut، )cocoaدرخت کاکائو،کاکائو،درخت نارگيل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها