معنی و ترجمه کلمه convention به فارسی convention یعنی چه

convention


ائين قراردادى ،قرارداد،عهدنامه ،همايش ،هم ايى ،پيمان نامه ،انجمن ،مجمع ،ميثاق ،عرف ،قرار داد
کامپيوتر : قرارداد
قانون ـ فقه : معاهده ،باره مسائل حزبى ناحيه اى
روانشناسى : عرف
بازرگانى : کنوانسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها