معنی و ترجمه کلمه conventional به فارسی conventional یعنی چه

conventional


جنگ افزارهاى معمولى( غير اتمى)،متداول ،متعارف ،عرفى ،قراردادى ،مرسوم ،مطابق ايين وقاعده ،پيرو سنت ورسوم
عمران : مورد قبول عامه
قانون ـ فقه : قراردادى
روانشناسى : قراردادى
علوم نظامى : جنگ افزارهاى معمولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده