معنی و ترجمه کلمه curve به فارسی curve یعنی چه

curve


خميدن ،منحنى نمودار باليستيکى ،خط منحنى ،چيز کج ،خط خميده ،انحناء،پيچ ،منحنى ،خم
علوم مهندسى : منحنى
عمران : منحنى
معمارى : خم
قانون ـ فقه : منحنى
شيمى : خم
روانشناسى : منحنى
ورزش : خم ،کم کم منحرف شدن
علوم هوايى : منحنى
علوم نظامى : خط منحنى منحنى مسير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها