معنی و ترجمه کلمه curve fitting به فارسی curve fitting یعنی چه

curve fitting


منحنى خوراندن
کامپيوتر : روش رياضى براى پيدا کردن يک فرمول که نمايشگر مجموعه اى از نقاط داده مى باشد
شيمى : خم امايى
روانشناسى : برازاندن منحنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها