معنی و ترجمه کلمه disturb به فارسی disturb یعنی چه

disturb


مختل کردن ،برهم زدن ،بهم زدن ،اشفتن ،مضطرب ساختن ،مشوب کردن ،مزاحم شدن
زيست شناسى : بر هم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها