معنی و ترجمه کلمه emission به فارسی emission یعنی چه

emission


تابش ،انتشار امواج ،تشعشع امواج ،انتشار سهام دولتى و اوراق قرضه و اسکناس ،نشر،بيرون دادن ،صدور،خروج(طب)دفع مايعات
علوم مهندسى : خروج
الکترونيک : صدور الکترون
شيمى : نشر
روانشناسى : صدور
زيست شناسى : گ سيل
نجوم : گسيل
علوم هوايى : تشعشع
علوم نظامى : پس دادن ساطع کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها