معنی و ترجمه کلمه employ به فارسی employ یعنی چه

employ


به کار بردن ،استعمال کردن ،بکار گماشتن ،استخدام کردن ،مشغول کردن ،بکار گرفتن ،شغل
قانون ـ فقه : استخدام کردن
علوم نظامى : استفاده کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها