معنی و ترجمه کلمه enlist به فارسی enlist یعنی چه

enlist


اسم نويسى کردن ،براى سربازى گرفتن ،نام نويسى کردن ،کمک طلب کردن از،درفهرست نوشتن
علوم نظامى : سربازگيرى کردن سربازگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها