معنی و ترجمه کلمه extend (to) به فارسی extend (to) یعنی چه

extend (to)


امتداد داشتن
معمارى : شامل شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها