معنی و ترجمه کلمه رشته باریک پر به انگلیسی رشته باریک پر یعنی چه

رشته باریک پر

barbicel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها