معنی و ترجمه کلمه extraction به فارسی extraction یعنی چه

extraction


ريشه ،اقتباس ،بيرون کشيدن ،خلاصه ،مستخرجه از،عمل اخراج در عمل سلاح ،عصاره گيرى ،عصاره ،اصل ونسب ،استخراج
علوم مهندسى : تقطير کشش
کامپيوتر : استخراج
معمارى : استخراج
روانشناسى : استخراج
علوم نظامى : خا رج کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها