معنی و ترجمه کلمه feelingly به فارسی feelingly یعنی چه

feelingly


بطور حساس ،از روى دلسوزى ،قلبا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها