معنی و ترجمه کلمه immovably به فارسی immovably یعنی چه

immovably


بطور ثابت ،چنانکه نتوان جنبش داد،با استوارى ،پايدارانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها