معنی و ترجمه کلمه fiscal به فارسی fiscal یعنی چه

fiscal


مربوط به مالى يا ماليه ،مالى ،مالياتى ،محاسباتى
بازرگانى : مالياتى
علوم نظامى : سال مالى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها