معنی و ترجمه کلمه function به فارسی function یعنی چه

function


کار کردن ،طرزکار،کارايى ،فعاليت ،تابع ،کار ويژه ،پيشه ،مقام ،ماموريت ،ايفاء،عمل کردن ،کارکردن ،وظيفه داشتن ،ايين رسمى
علوم مهندسى : تابع
کامپيوتر : کار
عمران : دستورالعمل
معمارى : خاصيت وجودى
قانون ـ فقه : وظيفه ،عمل
روانشناسى : تابع
بازرگانى : نقش
علوم نظامى : عمل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها