معنی و ترجمه کلمه geneva به فارسی geneva یعنی چه

geneva


زنو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها