معنی و ترجمه کلمه glob به فارسی glob یعنی چه

glob


ذره کوچک ،قطره کوچک ،گلبول ،کره کوچک ،قطره ،لکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها