معنی و ترجمه کلمه govern به فارسی govern یعنی چه

govern


نافذ بودن ،حکومت کردن ،حکمرانى کردن ،تابع خود کردن ،حاکم بودن ،فرماندارى کردن ،معيف کردن ،کنترل کردن ،مقرر داشتن
قانون ـ فقه : ناظر بودن بر

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها